بیمه حوادث نوروزی و پوشش های آن!

بیمه حوادث نوروزی

معمولا ایام نوروز بهترین زمان برای سفر رفتن است.این دقیقا زمانی است که ما و اعضای خانواده در خطر قرار خواهیم گرفت  نیاز است امنیت خود و خانوادمان را تامین کنیم. تصادفات رانندگی،زمین خوردن حین بازی،بریدگی،سوختگی، غرق شدن،گزیدگی حیوانات و سقوط از ارتفاع عمده ترین حوادثی است که در مسافرت های نوروزی گریبان گیر خانواده ها شده است. در طرح بیمه نوروزی بیمه ملت سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در مدت تعطیلات نوروزی(از زمان خرید به مدت 30 روز) بیمه می‌نماید. در این نوع بیمه‌نامه تعهدات بیمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی)،جبران هزینه های پزشکی و غرامت بستری روزانه در بیمارستان ناشی از حوادث و به شرح زیر می‌باشد.در آینده نزدیک و با افزایش توان فنی صنعت بیمه امکان دریافت این بیمه نامه به محض عبور و پرداخت آنلاین عوارض آزادراهی برای راننده و خانواده وی میسر خواهد شد.
بیمه نامه حوادث انفرادی
مدت:30 روز
حق بیمه:10.000تومان
پوشش فوت بر اثر حادثه:100.000.000تومان
پوشش نقص عضو و ازکار افتادگی:100.000.000تومان
هزینه پزشکی ناشی از حادثه:10.000.000تومان
غرامت بستری بیمارستان روزانه:100.000تومان بمدت یکماه(به شرط بستری بیش از 3 روز)

بیمه حوادث لازمه شروع سفر!

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*