محدودیت های ترافیکی نوروز 99 به همراه جزئیات

محدودیت ترافیکی نوروز 99
محدودیت های ترافیکی 99

جزئیات محدودیت های ترافیکی نوروز99 توسط سازمان راهداری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ممنوعیت خاصی در نوروز 99 اعمال نگردیده است. به دلیل شیوع بیماری کرونا و توصیه وزارت بهداشت وضعیت ترافیکی عادی است. ممنوعیت های تردد صرفا محدود به محمولات و به شرح زیر است.

در 24 ساعت گذشته تردد در جاده های کشور 2.4 درصد کاهش داشته است. اوج تردد بین ساعت های 17 و 18 و کمترین تردد بین ساعت های 3 تا 4 بوده است.

تبصره1: تردد محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده‌اند در تمامی راه‌های اصلی برون‌شهری از ساعت 7 صبح روز چهارشنبه 98/12/28 تا ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه 99/01/05 و از ساعت 7 صبح روز پنجشنبه 99/01/07 تا ساعت 7 صبح روز شنبه 99/01/09 و همچنین از ساعت 7 صبح روز دوشنبه 99/01/11 تا ساعت 7 روز شنبه 99/01/16 ممنوع است.

 تبصره2: مجوز تردد برای محمولات ترافیکی دارای ضرورت ملی در تاریخ‌های 5، 6، 9 و 99/01/10 با هماهنگی این پلیس صادر خواهد شد.

ممکن است به این مطلب علاقمند باشید:

استعلام عوارض آزادراهی و طرح ترافیک

 ممنوعیت تردد به‌دلیل مداخلات جوی؛

1 ــ محور رامیان ــ اولنگ ــ شاهرود، واقع در استان‌های گلستان و سمنان، از مورخ 29 فروردین 95 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

2 ــ محور فرعی شمشک ــ دیزین، واقع در استان‌های البرز و تهران، از مورخ 17 تیر 96 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدوداست.

3 ــ محورشهداد ــ نهبندان، واقع در استانکرمان، از مورخ 26 فروردین 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

4 ــ محور سی‌سخت ــ پادنا، واقع در استانکهگیلویه و بویراحمد، از مورخ 26 آبان 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

5 ــ محور وازک ــ بلده، واقع در استان مازندران، از مورخ 26 آبان 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

6 ــ محور گنجنامه ــ تویسرکان، واقع در استان همدان، از مورخ 26 آبان 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

7 ــ محور پونل ــ خلخال، واقع در استان گیلان و اردبیل، از مورخ 26 آبان 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

8 ــ محور سروآباد ــ پاوه، واقع در استان کردستان، از مورخ 6 آذر98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

9 ــ محور خرم‌آباد ــ پلدختر، واقع در استان لرستان، از مورخ 7 بهمن 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

10 ــ آزادراه چالوس ــ مرزن‌آباد، واقع در استان مازندران، از مورخ 17 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

11 ــ محور فرعی نور ــ آب‌پری، واقع در استان مازندران، از مورخ 18 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

12 ــ محور خلخال ــ اسالم، واقع در استان اردبیل، از مورخ 19 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

تبصره1: تردد محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده‌اند در تمامی راه‌های اصلی برون‌شهری از ساعت 7 صبح روز چهارشنبه 98/12/28 تا ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه 99/01/05 و از ساعت 7 صبح روز پنجشنبه 99/01/07 تا ساعت 7 صبح روز شنبه 99/01/09 و همچنین از ساعت 7 صبح روز دوشنبه 99/01/11 تا ساعت 7 روز شنبه 99/01/16 ممنوع است.

 تبصره2: مجوز تردد برای محمولات ترافیکی دارای ضرورت ملی در تاریخ‌های 5، 6، 9 و 99/01/10 با هماهنگی این پلیس صادر خواهد شد.

 ممنوعیت تردد به‌دلیل مداخلات جوی؛

1 ــ محور رامیان ــ اولنگ ــ شاهرود، واقع در استان‌های گلستان و سمنان، از مورخ 29 فروردین 95 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

2 ــ محور فرعی شمشک ــ دیزین، واقع در استان‌های البرز و تهران، از مورخ 17 تیر 96 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدوداست.

3 ــ محورشهداد ــ نهبندان، واقع در استانکرمان، از مورخ 26 فروردین 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

4 ــ محور سی‌سخت ــ پادنا، واقع در استانکهگیلویه و بویراحمد، از مورخ 26 آبان 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

5 ــ محور وازک ــ بلده، واقع در استان مازندران، از مورخ 26 آبان 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

6 ــ محور گنجنامه ــ تویسرکان، واقع در استان همدان، از مورخ 26 آبان 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

7 ــ محور پونل ــ خلخال، واقع در استان گیلان و اردبیل، از مورخ 26 آبان 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

8 ــ محور سروآباد ــ پاوه، واقع در استان کردستان، از مورخ 6 آذر98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

9 ــ محور خرم‌آباد ــ پلدختر، واقع در استان لرستان، از مورخ 7 بهمن 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

10 ــ آزادراه چالوس ــ مرزن‌آباد، واقع در استان مازندران، از مورخ 17 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

11 ــ محور فرعی نور ــ آب‌پری، واقع در استان مازندران، از مورخ 18 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

12 ــ محور خلخال ــ اسالم، واقع در استان اردبیل، از مورخ 19 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

1 دیدگاه

  1. مننون از اطلاعاتتون

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*